Bewustwording draagt bij aan weerbaarheid van jongeren in Kenia

Kenia

In Kenia werkt Simavi vooral in het westen van het land in de Western Province en Nyanza aan ontwikkelingsprojecten. Hier zijn veel problemen met hiv/aids besmetting en onveilige en ongewenste zwangerschappen. Bij de projecten wordt vooral ingezet op voorlichting voor jongeren op het gebied van seksualiteit. Ook werkt Simavi in deze regio aan veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. 

Ontwikkelingsland Kenia

Kenia is een land met een grote etnische diversiteit. De belangrijkste inkomstenbronnen van Kenia zijn koffie- en thee-export en toerisme. In Kenia leeft 52% van de bevolking onder de armoedegrens, waarvan 73% op het platteland. Meer dan 80% van de Kenianen is werkzaam in de landbouw. Door de steeds terugkomende lange periodes van droogte, is slechts 13% van het land het hele jaar efficiënt te gebruiken. 

Enkele feiten

  • Hoofdstad: Nairobi
  • Kindersterfte (voor het 5e levensjaar): 85 per 1.000 
  • Moedersterfte: 360 per 100.000 
  • Levensverwachting (M/V): 58 / 62 
  • Aantal vrouwen (15-19) dat moeder wordt: 106 per 1.000 
  • Aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater: 41% 
  • Aantal mensen zonder toegang tot sanitaire voorzieningen: 68% 

Bron: World Health Statistics 2012, WHO

Jeugdvriendelijke zorg
Simavi zet zich onder andere in om jongeren voor te lichten over 
seksualiteit en hen weerbaarder te maken, zodat ze zelf beter 
keuzes kunnen maken. Daarbij slaan wij ook de brug naar de 
gezondheidszorg, om artsen en verpleegkundigen bewust te 
maken van het belang van jeugdvriendelijke zorg. Om dat te 
realiseren, werken wij al langere tijd samen met een aantal lokale 
partners, waaronder CSA (Centre for the Study of Adolescents), 
GLUK-TICH (Great Lakes University of Kisumu - Tropical Institute 
of Community Health and Development) en SAIPEH (Support 
Activities in Poverty Eradication and Health). Inmiddels werken 
deze organisaties ook succesvol samen. 

Jeugdvriendelijke zorg

Simavi zet zich onder andere in om jongeren voor te lichten over seksualiteit en hen weerbaarder te maken, zodat ze zelf beter keuzes kunnen maken. Daarbij slaan wij ook de brug naar de gezondheidszorg en creëren we een stuk bewustzijn onder artsen en verpleegkundigen over het belang van jeugdvriendelijke zorg.

Lokale partners

Hierbij werken wij al langere tijd samen met een aantal lokale partners, waaronder CSA (Centre for the Study of Adolescents), TICH-GLUK  (Tropical Institute of Community Health and Development - Great Lakes University of Kisumu) en SAIPEH (Support Activities in Poverty Eradication and Health). En inmiddels werken deze organisaties ook onderling succesvol samen. 

wash in kenia

Water, wc's en hygiëne op scholen in west-Kenia

De komende drie jaar (2013-2016) wil Simavi dat 15.000 schoolkinderen...
Lees meer »

plattegrond-kenia.png